Jak zaregistrovat činčily v CHS

Nejdříve vyplníte registrační formulář každé činčilky (stačí si jej okopírovat do Wordu či podobného programu):

Registrační formulář:

            Registrace činčily nebo odchovaného mláďěte  

 

registruje chovatelská stanice: .....................................................................

 

Reg. číslo mláďěte: .................................. (tvoří si jej sama CHS)

 

Jméno

 

Pohlaví

 

Barevná mutace

 

Datum narození

 

Původ (jméno chovatele nebo CHS)

.

Matka (registrační číslo, jméno, barevná mutace, datum narození, původ)

 

Matka matky (registrační číslo, jméno, barevná mutace, datum narození, původ)

 

Otec matky (registrační číslo, jméno, barevná mutace, datum narození, původ)

 

Otec (registrační číslo, jméno, barevná mutace, datum narození, původ)

 

Matka otce (registrační číslo, jméno, barevná mutace, datum narození, původ)

 

Otec otce (registrační číslo, jméno, barevná mutace, datum narození, původ)

 

Nový majitel odchovaného mláděte a jeho bydliště či CHS (tato informace se může zaslat až po odběru mláděte novým majitelem)  

 

Tento formulář můžete vložit několikrát pod sebe a poslat najednou v jednom souboru.

 

Činčilu v chovatelské stanici, která nemá registrační číslo registrujeme pod klubové registrační číslo př.: ČK10/0001 , které uděluje klub.

 

Pokud je činčila od chovatele, který přidal k činčile výpis předků, kde není registrační číslo, potom je možno tuto činčilku v klubu registrovat.

Pokud přidal k činčile průkaz původu, kde je registrační číslo, potom je činčila registrovaná a není možno ji u nás zaregistrovat.

 

K mláděti odchovanému v CHS si CHS tvoří registrační číslo sama

př: MB10/0001  kdy:

MB je udělená zkratka CHS poslaná v emailu při registaci CHS do klubu,

10 znamená rok 2010 kdy se mláďě narodilo a zaregistrovalo,

0001 je pořadové číslo mláďete narozeného v CHS, tedy 0001 je první mládě narozené v CHS, 0002 je druhé mládě narozené v CHS atd.

(Další rok se opět začíná od jedničky).

 

Nově pořízené činčilky i nově narozená mláďata má člen povinnost zaregistrovat nejpozději do 2 měsíců od pořízení či narození.

 

Tento registrační formulář zašlete na email klubu: cincilaklub@seznam.cz

Nezapomeňte do emailu přiložit i fotky činčilek (pokud registrujete více než jednu činčilku, tak fotky prosím pojmenujte jmény Vašich činčilek),

ta bude totiž poté také uvedena v databázi.

 

Po přijmutí registračního formuláíře vložíme informace do databáze na webu.