Etický kodex chovatelů - Povinnosti členů

Člen má povinnost:

-  dodržovat stanovy a jednat v souladu s cíli sdružení

-  nahlásit jakékoliv změny podmiňující členství v klubu

-  vést evidenci všech činčil jihoamerických ve svém chovu a aktualizovanou evidenci minimálně každých šest měsíců zasílat v písemné podobě na adresu sídla Českého činčilího klubu o. s.;

- při pořízení zvířete (činčily jihoamerické) bez registračního čísla má člen povinnost zvíře zaregistrovat u Českého činčilího klubu o. s. nejpozději do jednoho měsíce po pořízení.

Etický kodex chovatelů činčil:

1) Jedna činčila se chová v kleci, popřípadě skříňokleci o základně min. d. 50 x š. 50 x v. 100 cm a musí obsahovat minimálně jednu poličku na kterou může činčila vyskočit, vhodnou podestýlku a napáječku s kovovým náústkem s kuličkou.

2) Činčilu krmíme výhradně dietní stravou, která se skládá hlavně ze sena a pelet pro činčily. Dále můžeme přikrmovat vločkami, speciálními krmnými směsmi určenými výhradně pro činčily a jejich zdravou výživu. Dále můžeme krmit pamlsky s velmi nízkým obsahem cukrů, také zdravými bylinkami či vybranou sušenou zeleninou a ovocem. Důležité je, aby krmivo obsahovalo vysoký podíl vlákniny, málo tuku a cukru.

3) S činčilou zacházíme tím způsobem, aby nepřišla k úrazu, ani nebyla nijak stresována. Chováme ji tak, aby měla klid a ticho.

4) Nová činčila musí přijít nejméně na 3 týdny do karantény. Pokud se činčile jakkoliv změní zdravotní stav, je povinnost člena vyhledat okamžitě při zjištění veterinární pomoc.

5) Při chovu se vyhýbáme příbuzenské plenitbě. Použít příbuzenskou plenitbu mohou pouze vědomí a zkušení chovatelé a to pouze pro zachování určité kvality jedince. Snažíme se si v chovu ponechávat hlavně kvalitní chovná zvířata. Mláďata pod 300g nesmíme dávat k odběru vzhledem k tomu, že do této doby ještě mohou pít mateřské mléko. Samice pod 500g váhy nesmíme připouštět, vzhledem k nebezpečnosti porodu při tak malé váze. Samice nesmí rodit více než 2x do roka, aby se zbytečně nevyčerpávala.

6) Pokud odevzdáváme zvíře novému majiteli, musíme k němu připojit náležité dokumenty (jako je PP nebo VP), vzorek krmení kterým bylo zvíře krmeno a poučit nového majitele o chovu a krmení. Zvířata nesmíme chovat či prodávat za účelem zisku!

7) Člen klubu dbá na dobré jméno klubu i své chovatelské stanice.