Hospodaření klubu

- Rokem 2014 členové výboru ukončili pořádání výstav a tím i výběr členských příspěvků,

díky kterým se nakupovaly na výstavy krásné ceny pro vítěze.

- Velmi děkujeme našemu sponzorovi Stelta.com, který věnoval ceny pro vítěze

v celkové hodnotě 10 tis. Kč.

- Výstavní místnosti v pronájmu se zaplatily z vybraného vstupného a prodejem upomínkových předmětů.

- Chod klubu, web klubu a web chov-cincil vedou členové výboru zdarma.

- Všechny výstavní předměty (posuzovací světlo, posuzovací klece, tácy pod klece, čistící prostředky a

další drobné předměty) jsou majetkem předsedkyně klubu, která vyměnila tyto věci za sponzorské dary

na chod klubu.

- Klub nyní tedy nehospodaří s žádným majetkem ani financemi.

- Pokud v budoucnu budou členové výboru či členové klubu pořádat výstavy, budou je dotovat

z vlastních zdrojů.