Jak se přihlásit na výstavu

Přihlášení činčilek na výstavu není nic složitého, stačí jen vyplnit několik dokumentů, které naleznete níže.

První musíte odeslat do našeho klubu na klubový email přihlášku činčil na výstavu. S přihláškou, zasílejte i fotografie činčil či odkazy na jejich fotografie umístěné na internetu, abychom předešli nesprávnému pojmenování mutací činčil! Přihlášky posílejte vždy co nejdříve po vyhlášení příjmu přihlášek na danou výstavu e-mailem na cincilaklub@seznam.cz.Pro každou výstavu bude vyhlášen termín ukončení příjmu přihlášek.

Přihlášku si vyberte dle toho, do které kategorie chcete činčilky přihlásit. Katogorie jsou celkem 3.

Kategorie:

1) Standard: do kategorie standard se může přihlásit jakákoliv činčila, jakékoliv mutace, která bude přidána do posuzované třídy a na výstavě posouzena posuzovateli a ohodnocena. Vystavované činčily musí být starší 4 měsíců!  prihláška standard

2) Expozice: Přihláška do expozice je přihláška pro činčily, které budou pouze vystaveny jako ukázka chovu, ale nebudou posuzovány ani hodnoceny. Mohou se ovšem zúčastnit divácké soutěže o nejkrásnější činčilku: přihláška expozice

3) Prodej: Přihláška do prodeje je přihláška pro činčily, které budou na výstavě prodávány. Činčily v této kategorii se přihlašují zdarma a chovatel je povinen si pro ně zajistit prodejní klec. Mláďata se mohou prodávat pouze ve věku 3 měsíců a váhou nad 350g: přihláška prodej

 

Na výstavu je také potřeba přinést veterinární potvrzení o zdraví vašich zvířat, aby se předešlo roznášení chorob na výstavách. Veterinární potvrzení musí být staré nejvíce 3 dny před výstavou.

veterinarni_formular.doc

 

Ve všech přihláškách nezapomeňte změnit "Název výstavy" na skutečný název výstavy, na kterou přihlášku posíláte.

Máte-li nějaký dotaz, směřujte jej prosím na email: cincilaklub@seznam.cz

 

Poplatek za přihlášenou činčilu je 150Kč. Za každou další je poplatek 100Kč. Maximální počet činčil k vystavení je 5. Suma se posílá dopředu na účet společně se zasláním přihlášky na email. V případě zrušení výstavy se suma vrací zpět. V případě zrušené účasti chovatele těsně před výstavou se vložená suma nevrací.