Ocenění a posuzování

Klasifikace, tituly, ocenění a ceny

Klasifikace činčil se provádí zadáním bodů dle výstavních standardů činčil jihoamerických ČČK, které vydává ČČK. Maximální možný počet bodů je 100. V případě třídy pet, kde barva a znaky a vzory nejsou standardní (na posouzení barvy a znaků se nechává 20 bodů z celkových 100), se těchto 20 bodů nechá na posouzení chování zvířete. V případě rovnosti bodů určuje pořadí prvních tří činčil posuzovatel.

Celkoví vítězové jednotlivých barevných mutací ve třídě standard získávají titul vítěz výstavy (VV). V každé třídě posuzovatel stanoví pořadí prvních tří jedinců, oceněných známkou výborný (V), velmi dobrý (VD) a nadějný (N).

Z prvních míst se volí jediná činčila, která získá titul Celkový vítěz výstavy (CVV).

 

Ceny pro jednotlivé třídy:
Skupina STANDARD : 1. místo titul vítěz výstavy (VV), známka výborný (V) pohár, diplom, další ceny
  2. místo známka velmi dobrý (VD) kokarda, diplom, další ceny
3. místo známka nadějný (N) kokarda, diplom, další ceny
 
Skupina MOSAIC (white/bílé) : 1. místo titul vítěz výstavy (VV), známka výborný (V) pohár, diplom, další ceny
  2. místo známka velmi dobrý (VD) kokarda, diplom, další ceny
3. místo známka nadějný (N) kokarda, diplom, další ceny
 
Skupina WHITE BELLY(s bílým bříškem): 1. místo titul vítěz výstavy (VV), známka výborný (V) pohár, diplom, další ceny
  2. místo známka velmi dobrý (VD) kokarda, diplom, další ceny
3. místo známka nadějný (N) kokarda, diplom, další ceny
Skupina SOLID (s ebony/celistvé) : 1. místo titul vítěz výstavy (VV), známka výborný (V) pohár, diplom, další ceny
  2. místo známka velmi dobrý (VD) kokarda, diplom, další ceny
3. místo známka nadějný (N) kokarda, diplom, další ceny

Ceny pro celkového vítěze výstavy:
 
(CVV) titul celkový vítěz výstavy ocenění, další ceny

 

Rozdělení mutací do výstavních skupin (jde o aktuální a tedy nové rozdělení od roku 2012) :

Standard

(Pouze standardi)

Mosaic

(Všechny mutace
 s bílou)

White belly

(Všechny mutace s bílým bříškem)

Solid

(všechny mutace se zabarveným bříškem)

Standard grey light White Black velvet Light ebony
Standard grey dark White silver mosaic Brown velvet Medium ebony
  Pink white hetero Beige Dark ebony
  Pink white homo Blond Extra dark ebony
  White ebony Violet Light tan
  White tan Sapphire Medium tan
  White violet Beige sapphire
Beige BD
Dark tan
  TOV white Blue diamond Chocolate
  TOV white beige TOV beige violet Pastel
   TOV white ebony TOV beige sapphire TOV ebony
   TOV white tan TOV blue diamond
TOV beige BD
Tan sapphire
   White sapphire  Ultra violet Ebony violet
  TOV white violet  Royal blue Tan violet
  TOV white sapphire
White blue diamond
TOV white blue diam.
White beige violet
White beige sapphire
White ebony violet
White ebony sapphire
White ebony blue diam.
White tan violet
White tan sapphire
White tan blue diam.
TOV white beige violet
TOV white beige sapp.
TOV white beige BD
TOV white ebony violet
TOV white ebony sapp.
TOV white ebony BD
TOV white tan violet
TOV white tan sapp.
TOV white tan BD
  Blue steel
TOV ebony violet
TOV tan violet
TOV blue steel
TOV tan sapphire
TOV tan
 

 

 

Soutěže

Soutěže na výstavách slouží ke zvýšení atraktivnosti výstav jak pro diváky, tak pro soutěžící. Pokud je vyhlášena soutěž, zúčastní se jí automaticky všechna vystavovaná zvířata a všichni chovatelé. Mohou být vypsány tyto soutěže: nejsympatičtější činčila výstavy, nejroztomilejší činčila výstavy, nejzajímavější činčila výstavy. Hlasování probíhá pomocí hlasovacího lístku, který bude přidán ke každé vstupence a po vyplnění odevzdán na určeném místě. V případě soutěže mladý vystavovatel hlasují posuzovatelé. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas hlavního posuzovatele.

Posuzování a posuzovatelé

Na výstavách mohou posuzovat pouze posuzovatelé s diplomem posuzovatele ČČK. Zahraniční posuzovatelé mohou v ČR posuzovat jen se souhlasem posuzovatelů ČČK. Výběr posuzovatelů pro danou výstavu, případně třídu, provádí výbor ČČK. Stejným způsobem se provádí výběr čekatelů na posuzovatele ČČK. Při posuzování se posuzovatel řídí výstavními standardy ČČK. Dokladem o provedeném posouzení je výstavní posudek, případně diplom, který musí být vlastnoručně podepsaný posuzovatelem, který činčilu posuzoval. Zápis do rodokmenu může být proveden členem výboru ČČK na základě předložených dokumentů. Posuzovatel po posouzení a zhodnocení dané třídy veřejně zhodnotí posuzovanou třídu a zdůvodní zadaná ocenění a stanovené pořadí.