Podmínky

Výstavy obecně

Výstavy ČČK se řídí Výstavním řádem ČČK a Řádem ochrany zvířat při veřejněm vystoupení činčil jihoamerických ČČK, jenž byl schválen Ministerstvem zemědělství ČR 28. 7. 2011. Český činčilí klub plánuje pořádat pravidelně výstavy 1x ročně. Zúčastnit se a vystavovat činčily mohou jak členové ČČK, tak i nečlenové. Posuzovány a hodnoceny budou všechny přihlášeně činčily, pokud jejich majitel zaplatí příslušný poplatek. Všechny výstavy ČČK jsou otevřené veřejnosti. Účelem našich výstav je především seznámit veřejnost s chovem činčil jihoamerických a povzbudit zájem o jejich chov a držení. Na našich akcích bude možnost přihlásit se do našeho klubu. Na našich výstavách bude umožněn i prodej činčil jihoamerických + příslušenství. 

 

Podmínky přijetí na výstavu a prodej:

Výstavy Českěho činčilího klubu se smí zúčastnit pouze činčily jihoamerické:

činčily k vystavování: starší 4 měsíců s minimální hmotností 450g

činčily k expozici: starší 4 měsíců

činčily k prodeji: starší 3 měsíců s minimální hmotností 350g

. Vystavovat a prodávat je možné pouze činčily, které prošly veterinární prohlídkou ne dříve než 3 dny před konáním výstavy. Veškerá zúčastněná zvířata musí být klinicky zdravá a v dobré kondici!

 

Činčily, které se nemohou zúčastnit výstavy:

- činčily s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem provedeným k odstranění exteriérové vady,

- činčily mladší 3 měsíců s menší váhou než 350g ,

- březí a kojící samice,

- činčily jakkoliv nemocné,

- činčily nebezpečné - kousavé a agresivní vůči lidem,

- činčily  po nedovolených úpravách (stříhání srsti atd.)

 

Výstavní podmínky

Každý vystavovatel může přihlásit pouze 5 činčil jihoamerických ze svého vlastního chovu.

Výstavní klece i podestýlka pro chovatele činčil jihoamerických budou zajištěny. Poplatek za činčilu je 150Kč, za každou další 100Kč. Pouze činčilkám určeným k prodeji je účastník povinen zajistit klec. Klec musí být dostatečně velká, aby v ní měly činčilky volný pohyb. Není dovoleno prodávat činčilky v teráriích či v malých plastových nádobách.

Účastník s činčilkami  je povinen po celou dobu konání výstavy zabezpečit pro svá zvířata dostatečný příjem tekutin zejména ve formě dostatečněho množství vhodného krmiva. Napáječky nejsou po dobu výstavy povoleny zavěšené na kleci. Účastník svá zvířata může pravidelně napájet z napáječky, kterou bude mít při sobě.  V kleci by neměly zůstávat žádné zbytky potravy. V každě kleci bude pouze jedna činčila jihoamerická (krom činčil k prodeji).

 

Při přepravě činčil jihoamerických na akci je nutné dbát především na dostatečný přívod čerstvého vzduchu do přepravky a zvláště v letních měsících kontrolovat teplotu vzduchu v přepravkách. Přepravky mohou být ve formě menší klece či plastový box, ovšem pouze tak aby byl dobře větratelný bez tendence zapařování se a musí být dostatečně velký pro počet činčil při přepravě.