Průběh a příprava

Průběh výstavy

Činčily jihoamerické jsou nejdříve zkontrolovány dle platných výstavních řádů ČČK. Pokud mají platnou veterinární prohlídku, jsou pouze majitelem u veterináře zváženy a potom mohou být umístěny do připravené klece označené štítkem. Při posuzování majitel nebo vybraná osoba přinese klec s činčilou k posuzovatelskému stolku dle pořadových čísel, kde bude činčila posuzována. Posuzovatelé hodnotí celkový vzhled zvířete dle platných standardů. V průběhu celé akce se dbá především na bezpečnost zvířete a klid. Manipulovat a dotýkat se činčil jihoamerických smí jen jejich majitel, dále taktéž posuzovatelé ČČK, přičemž mají na rukou ochranné jednorázové chirurgické rukavice zabraňující přenosu nemocí mezi zvířaty, vždy pro každé zvíře nové. Po převážení činčil od jednoho chovatele je váha očištěna desinfekčním přípravkem s širokou působností proti virům určený k desinfekci před chirurgickými zákroky. Všemi těmito opatřeními se náš klub snaží co nejvíce předcházet možnému nakažení zúčastněných zvířat jakoukoliv nemocí!

Účastníci výstavy jsou povinni mít svoje vlastní činčily po celou dobu konání výstavy pod svým dohledem v klecích a kontrolovat jejich celkovou pohodu, popřípadě je napojit či nakrmit. Není povoleno používat na činčily jakékoliv postroje, vodítka či oblečky!

 

Příprava činčily na výstavu

U činčily se hodnotí hlavně kvalita srsti, jelikož je doposud chována hlavně jako kožešinové zvíře. Proto je velmi důležité aby činčila měla lesklý, hustý, nemastný a čistý kožíšek bez jakékoliv známky vypadané srsti. Srst musí být čistá, což znamená koupaná v písku, ale nesmí být v srsti písek viditelný. Proto je dobré činčilu nechat vykoupat naposledy den před výstavou a přebytečný písek ze srsti vyčesat. Je dobré udržovat činčilu v dobré kondici, ne tlustou a ne hubenou. Tzv. kozí hřbet je známkou špatného chovu. Obézní činčila je známkou velmi tučného krmiva, pro činčily smrtelně nebezpečného.

Pořizování fotografií

Na našich výstavách se obvykle pořizují fotografie z průběhu akce, které jsou později umístěny na náš web. Jedná se o fotografie skupinek lidí, zúčastněných činčil, vítězů a cen. Účast na našich akcích poskytuje našemu klubu svolení k použití pořízených fotografií pro náš web.