Slovníček

V tomto článku naleznete vysvětlení různých zkratek a pojmů použitých ve výstavných standardech Českého činčilího klubu.

gen - je základní jednotka dědičnosti

genotyp - soubor genů, které zvíře obsahuje

fenotyp - celkový fyzický vzhled jedince (u činčil je to název celé jejich mutace, např. TOV White VC)

alela - je jeden pár genů stejných vlastností. Zde máme popsány pouze alely typů barev činčil, jinak mohou být alely tvaru těla, barvy uší, očí atd.

polygenické - znamená, že geny se vyskytují ve zdvojené formě

heterozygot (hetero) - znamená, že má činčila dva nebo více rozdílných genů

homozygot (homo) - znamená, že má činčila dva nebo více stejných genů

TOV - zkratka touch of velvet, neboli sametový dotek znamená, že mutace má po rodiči znaky velvet - masku, proužky na packách a delší chloupky na packách

Kodominantní gen - znamená, že dva i více dominantních genů jsou polygenické a tedy na činčile viditelné (např. white + velvet + ebony =
= TOV White ebony)

Korecesivní gen - znamená, že dva i více recesivních genů jsou polyzenické a tedy na činčile viditelné (např. violet SC + sapphire VC =
= violet sapphire)

Predominantní gen - je nekompletní gen, ve kterém se mohou projevit
i znaky dalších genů, jako je například bílá, u které se projeví gen velveta, béžové, nebo ebony

Oslabený dominantní kumulativní gen - je gen, kdy jeho znak je polygenický, i když je v heterozygotní formě a je bud dominantní, nebo recesivní v různých stupních a závisí na tom, kolik generací tohoto genu bylo před zplozením té určité činčily. Přesný přiklad tohoto je Ebony.

Dominantní gen - gen, který se projeví na mláďatech i když jej nese jen jeden z rodičů

recesivní gen - znamená, že mláďata této mutace získáte pouze pokud spojíte dva nositele tohoto genu

Nositel genu, carrier - činčily mohou nést gen pro recesivní mutace. Pokud je činčila nositelem recesivního genu, neboli genový jedinec a spojí se s činčilou stejného recesivního genu, pak se mohou narodit mláďata této recesivní mutace. Pokud je činčila nosič, vlastní recesivní gen
v heterozygotní formě.

VC (violet carrier) - tato zkratka znamená, že činčila nese gen pro fialovou barvu

SC (sapphire carrier) - tato zkratka znamená, že činčila nese gen pro safírovou srst

BDC (Blue diamond carrier) - tato zkratka znamená že činčila nese gen pro barvy fialová i safírová. Pokud takové dva jedince spojíme,vznikne nám čistý Blue diamond (Modrý diamant).

EC (Ebony carrier) - tato zkratka znamená že činčila nese gen pro černou barvu ebony

RPAC (Royal persian angora carrier) - tato zkratka znamená že činčila nese gen pro dlouhou srst

CC (Curl carrier) - tato zkratka znamená že činčila nese gen pro vlnitou srst

Letální faktor - se pojí s mutacemi WHITE(Bílá) a VELVET (TOV)

Letální faktor - znamená neschopnost určitých genů existovat v homozygotní formě. Pokud se toto stane, embryo se nikdy nevyvine, ale matka ho vstřebá v těle.

U činčil to znamená, že pokud se skříží bílá s bílou nebo velvet (TOV) s velvet (TOV), zmírá mládě již v těle matky. Ta nedokáže mládě porodit (říká se tomu zablokovaná děloha) a následkem je nekronizace plodu. Bez oprace zmírá i jeho matka.

Proto prosím buďme opatrní a vyvarujme se spojení těchto mutací aby zbytečně nedocházelo k úmrtí mláďat a jejich matek!